pink旅遊美食日記

員林薔薇派ROSE PIE

文章網址:http://pink.123blog.tw/c.php?id=33402
甜點界的始祖.薔薇派在彰化員林開分店了~真是可喜可賀呀!!!(開心)彰化南投的鄉親們想要吃派不用遠到台中員林也可以吃的到哦快,帶著你的甜點胃我們奔薔薇派吃甜派趣~ 我想,大家對於薔薇派應該非...
[1] 2 下一頁 共2頁 28筆
1.jpg-1
1
DSC_9283.jpg-DSC_9283
DSC_9283
DSC_9286.jpg-DSC_9286
DSC_9286
DSC_9292.jpg-DSC_9292
DSC_9292
DSC_9296.jpg-DSC_9296
DSC_9296
DSC_9300.jpg-DSC_9300
DSC_9300
DSC_9301.jpg-DSC_9301
DSC_9301
DSC_9306.jpg-DSC_9306
DSC_9306
DSC_9318.jpg-DSC_9318
DSC_9318
DSC_9325.jpg-DSC_9325
DSC_9325
DSC_9332.jpg-DSC_9332
DSC_9332
DSC_9333.jpg-DSC_9333
DSC_9333
DSC_9341.jpg-DSC_9341
DSC_9341
DSC_9343.jpg-DSC_9343
DSC_9343
DSC_9354.jpg-DSC_9354
DSC_9354
DSC_9363.jpg-DSC_9363
DSC_9363
DSC_9368.jpg-DSC_9368
DSC_9368
DSC_9373.jpg-DSC_9373
DSC_9373
DSC_9385.jpg-DSC_9385
DSC_9385
DSC_9397.jpg-DSC_9397
DSC_9397
[1] 2 下一頁 共2頁 28筆