pink旅遊美食日記

勤美誠品聖誕村68號

文章網址:http://pink.123blog.tw/c.php?id=38090
每年的12月,各地就開始飄起聖誕佳節的氛圍而台中勤美及金典綠園道當然也不遑多讓每一年的耶誕裝飾絕對讓民眾驚喜連連這次剛好遇到IKEA的展覽,順道提前感受一下聖誕氣氛吧! 我突然發現我一年來勤...
[1] 2 下一頁 共2頁 39筆
1.jpg-1
1
DSC07017.jpg-DSC07017
DSC07017
DSC07019.jpg-DSC07019
DSC07019
DSC07021.jpg-DSC07021
DSC07021
DSC07025.jpg-DSC07025
DSC07025
DSC07030.jpg-DSC07030
DSC07030
DSC07033.jpg-DSC07033
DSC07033
DSC07037.jpg-DSC07037
DSC07037
DSC07046.jpg-DSC07046
DSC07046
DSC07052.jpg-DSC07052
DSC07052
DSC07057.jpg-DSC07057
DSC07057
DSC_5529.jpg-DSC_5529
DSC_5529
DSC_5531.jpg-DSC_5531
DSC_5531
DSC_5533.jpg-DSC_5533
DSC_5533
DSC_5538.jpg-DSC_5538
DSC_5538
DSC_5542.jpg-DSC_5542
DSC_5542
DSC_5546.jpg-DSC_5546
DSC_5546
DSC_5549.jpg-DSC_5549
DSC_5549
DSC_5550.jpg-DSC_5550
DSC_5550
DSC_5557.jpg-DSC_5557
DSC_5557
[1] 2 下一頁 共2頁 39筆