pink旅遊美食日記

CIAO caf'e 街頭巧遇

文章網址:http://pink.123blog.tw/c.php?id=38100
彰化北斗.CIAO caf'e 街頭巧遇在地巷弄內的平價甜品二位女孩兒的甜點夢想季節限定幸福草莓塔上市囉!!!誰說到北斗,只能吃到肉圓超高CP值的甜點也能征服您的味蕾~ 今天去剛好遇到節日,...
[1] 2 下一頁 共2頁 26筆
1.jpg-1
1
DSC07147.jpg-DSC07147
DSC07147
DSC07150.jpg-DSC07150
DSC07150
DSC07157.jpg-DSC07157
DSC07157
DSC07165.jpg-DSC07165
DSC07165
DSC07170.jpg-DSC07170
DSC07170
DSC07175.jpg-DSC07175
DSC07175
DSC07182.jpg-DSC07182
DSC07182
DSC07189.jpg-DSC07189
DSC07189
DSC07195.jpg-DSC07195
DSC07195
DSC07197.jpg-DSC07197
DSC07197
DSC07204.jpg-DSC07204
DSC07204
DSC07213.jpg-DSC07213
DSC07213
DSC07233.jpg-DSC07233
DSC07233
DSC07242.jpg-DSC07242
DSC07242
DSC07251.jpg-DSC07251
DSC07251
DSC07263.jpg-DSC07263
DSC07263
DSC07272.jpg-DSC07272
DSC07272
DSC07281.jpg-DSC07281
DSC07281
DSC07305.jpg-DSC07305
DSC07305
[1] 2 下一頁 共2頁 26筆